SYSTEM WENTYLACJI POŻAROWEJ ODDYMIAJĄCEJ

SYSTEM WENTYLACJI POŻAROWEJ ODDYMIAJĄCEJ

System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej wchodzi w skład instalacji bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, Hoteli, pasaży handlowych, garaży podziemnych i wielu innych. Systemy służące do usuwania dymu są jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników budynku w czasie pożaru. Jej zadaniem jest zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi z budynku w przypadku powstania zagrożenia pożarowego.

 System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej zapewnia utrzymanie dymu na pożądanej wysokości drogi ewakuacyjnej poprzez usuwanie dymu bezpośrednio z pod stropu i utrzymanie wolnej od dymu przestrzeni, w której mogą ewakuować się ludzie.

Zasadniczy wpływ na działanie Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej ma poprawny podział obiektu na strefy dymowe. Kolejnym warunkiem skutecznego działania systemu jest prawidłowe doprowadzenie powietrza kompensacyjnego do obszaru oddymiającego.

 

Główne cele Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej:

 • Umożliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem,
 • Ułatwienie prowadzenia działań ratowniczych,
 • Oddymianie i wentylacja dróg ewakuacyjnych – odprowadzenie gorących gazów spalinowych, a co za tym idzie obniżenie temperatury na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych,
 • Zapewnienie ochrony konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
 • Zmniejszają pośrednie straty pożarowe spowodowane dymem i gorącymi gazami pożarowymi,
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.

 

W skład każdego Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej wchodzą:

 • Centrala sterująca wentylatorami oddymiającymi i wentylatorami strumieniowymi,
 • Wentylatory pożarowe oddymiające,
 • Wentylatory strumieniowe,
 • Wyłączniki serwisowe wentylatorów,
 • Klapy pożarowe wentylacji oddymiającej,
 • Przeciwpożarowe Klapy Odcinające,
 • Stalowe przewody oddymiające typu PD,
 • Samonośne kanały wentylacyjne z płyt ogniochronnych.

 

Zapytaj o te rozwiązanie

SYSTEM WENTYLACJI POŻAROWEJ ODDYMIAJĄCEJ - USŁUGI DODATKOWE

Projekt

Profesjonalnie zaprojektowany System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej zabezpiecza drogi ewakuacyjne przed zadymieniem i zapewnia bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożonej strefie pożarowej budynku lub obiektu.

Projektowanie instalacji Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Ważne jest prawidłowe rozmieszczenie i dobór elementów systemu, dostosowany do rodzaju i specyfiki obiektu.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawa. Są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, Hotelach, pasażach handlowych, garażach podziemnych i wielu innych. Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


SYSTEM KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA

SYSTEM KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA

System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych (klatki schodowe, szyby windowe, przedsionki przeciwpożarowe, korytarze ewakuacyjne), co zapobiega ich zadymieniu. Zasadniczym celem działania Systemu Różnicowania Ciśnień jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ciepła do obszaru pomiędzy źródłem pożaru a miejscem, w którym dym jest usuwany. Pozwala to zapewnić bezpieczną ewakuację ludzi w czasie pożaru. Zabezpieczenie przedostawania się dymu do strefy chronionej (klatki schodowe, szyby windowe, przedsionki przeciwpożarowe, korytarze ewakuacyjne) zapewnia również odpowiednie warunki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Instalacja Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) jest systemem indywidualnym z możliwością podłączenia do instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

 

Główne cele Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (Systemu Różnicowania Ciśnień):

 • Umożliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem,
 • Ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych,
 • Zapobieganie zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych,
 • Zapewnienie ochrony konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
 • Zmniejszają pośrednie straty pożarowe spowodowane dymem i gorącymi gazami pożarowymi,
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.

 

W skład każdego Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (Systemu Różnicowania Ciśnień) wchodzą:

 • Centrala Zasilająco – Sterująca,
 • Jednostka wentylatora napowietrzającego,
 • Przetwornik różnicy ciśnień,
 • Panel Sterowania Ręcznego PSR,
 • Układ przełączania czerpni (przepustnice z siłownikami),
 • Kanałowe czujki dymu,
 • Opcjonalnie: klapa nadciśnieniowo – upustowa.
Zapytaj o te rozwiązanie

SYSTEM KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA - USŁUGI DODATKOWE

Projekt

Profesjonalnie zaprojektowany System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) zabezpiecza drogi ewakuacyjne przed zadymieniem i zapewnia bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożonej strefie pożarowej budynku lub obiektu.

Projektowanie instalacji Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Ważne jest prawidłowe rozmieszczenie i dobór elementów systemu, dostosowany do rodzaju i specyfiki obiektu.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawa, a jednocześnie są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, żłobkach i przedszkolach, szpitalach oraz w budynkach produkcyjno - magazynowych.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


PRÓBY ODBIOROWE Z UŻYCIEM CIEPŁEGO DYMU

PRÓBY ODBIOROWE Z UŻYCIEM CIEPŁEGO DYMU

Firma NEXPOL S.C. oferuje Państwu wykonanie testu zadymienia za pomocą generatora dymu dla instalacji Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej i dla instalacji Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (Systemu Różnicowania Ciśnień).

Wytwornica VULCAN 5000 produkuje dym przez odparowanie oleju w temperaturze od 300 do 400°C, co zapewnia jego podgrzanie (powstaje „ciepły dym”). Wyprodukowany dym jest koloru białego, niebrudzący i nietoksyczny.

Przeprowadzenie prób z ciepłym dymem idealnie znajduje zastosowanie w testach skuteczności instalacji Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej. Przeprowadza się testy zadymienia dla klatek schodowych i wentylacji pożarowej strumieniowej dla których wymagane jest wykonanie symulacji CFD.

Wytwornica VULCAN 5000 wytwarza nietoksyczny, sztuczny dym bezpieczny dla przemysłu spożywczego. Głównym priorytetem wykonania / przeprowadzenia testu zadymienia jest bezpieczeństwo dymu - szczególnie w aplikacjach do szkolenia przeciwpożarowego, w których wymagane są bardzo gęste skupienia, aby tworzyć jak najbardziej realistyczne scenariusze. Wytwarzany dym z generatora VULCAN jest także najbezpieczniejszy w swojej klasie. Testowany przez brytyjski Instytut ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Państwową Inspekcję Higieny Pracy, US Navy i AWE (Atomic Weapons Establishment).

Próby / testy zadymienia ciepłym dymem przeprowadzone są na podstawie wytycznych Normy Australijskiej AS 4391-1999 – „Smoke management systems – Hot smoke test”.

 

Główne cele zastosowania prób / testów z ciepłym dymem:

 • Wykonanie prób odbiorowych dla Państwowej Straży Pożarnej,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Oddymiania Grawitacyjnego,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Wentylacji Pożarowej Strumieniowej,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień),
 • Sprawdzenie szczelności instalacji lub stref dymowych (kurtyn dymowych),
 • Sprawdzenie prawidłowego zadziałania Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
 • Wykonanie symulacji sprawdzające współdziałanie urządzeń przeciwpożarowych,
 • Sprawdzenie i weryfikacji scenariuszy pożarowych.
Zapytaj o te rozwiązanie

Raport z przeprowadzonych prób zadymienia ciepłym dymem

Wszystkie wykonane testy zadymienia są przez Nas dokumentowane poprzez wykonywanie dokumentacji filmowej oraz zdjęciowej. Wykonywany szczegółowy raport zawiera najważniejsze etapy prób, wraz z komentarzem dotyczącym czasu zadziałania urządzenia. 

Raport z przeprowadzonych prób / testów zadymienia ciepłym dymem zawiera wszystkie materiały zdjęciowe, które ukazują w jaki sposób i w jakim czasie zadziałał dany system przeciwpożarowy. Wykonany Protokół z prób zadymienia jest dokumentem, który potwierdza lub zaprzecza wynikom z przeprowadzonych wcześniej symulacji komputerowych dla danego obiektu.