Systemy telewizji dozorowej CCTV, VSS

Systemy telewizji dozorowej CCTV, VSS

Telewizja dozorowa określana jest z angielskiego jako CCTV, który to skrót pochodzi od Closed Circuit TeleVision, czyli telewizja w układzie zamkniętym.

Systemy Telewizji Dozorowej CCTV stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu. Przede wszystkim zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym budynku lub terenie chronionym, co jest bardzo istotne dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Głównym zadaniem Systemu Telewizji Dozorowej CCTV jest archiwizacja nagranych obrazów, gdzie w późniejszym terminie można wyjaśnić przebieg wielu zdarzeń, które umknęły wcześniej uwadze. Nagrany na kamerze obraz jest zapisywany na dysku twardym, dzięki czemu Klienci mogą go odtworzyć w dowolnym czasie.

 

Główne cele Systemu Telewizji Dozorowej CCTV:

 • Zapewnienie naszego bezpieczeństwa,
 • Zapobieganie kradzieżom,
 • Zapobieganie aktom wandalizmu,
 • Kontrola osób np. w zakładach pracy, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.,
 • Zabezpieczenie mienia podczas naszej nieobecności.

 

W skład każdej instalacji Systemu Telewizji Dozorowej CCTV wchodzą:

 • Kamery CCTV,
 • Rejestratory wideo,
 • Urządzenia peryferyjne: konwertery, monitory, zasilacze, switch-e, dyski twarde i inne,
 • Przewody do wykonania instalacji okablowania Telewizji Dozorowej CCTV,
 • Koryta kablowe, przepusty, elementy montażowe przewodów itp.,

 

Rodzaje kamer CCTV:

 • Kamery kompaktowe,
 • Kamery kopułkowe,
 • Kamery w obudowach specjalnych – jako mikrokamery, kamery płytkowe oraz kamery w czujkach PIR,
 • Kamery z oświetlaczem podczerwieni,
 • Kamery szybkoobrotowe
 • Kamery IP i megapixelowe,

 

Zapytaj o te rozwiązanie

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - USŁUGI DODATKOWE

Projektowanie instalacji Systemu Telewizji Dozorowej CCTV wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Wykonujemy projekty wg. Standardów: Polskiej Normy PN-EN 50132-7.

Projektując instalację Systemu Telewizji Dozorowej CCTV należy uwzględnić następujące czynniki m.in.:

 • Jakiego typu zagrożenia występują w naszym obiekcie (domu, sklepie, warsztacie, biurze…) i powinny być monitorowane?
 • Co ma być monitorowane?
 • Jaki jest cel monitorowania?
 • Jaki ma być stopień automatyzacji monitoringu?
więcej
Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Systemów Telewizji Dozorowej CCTV w budynkach zamieszkania zbiorowego, w budynkach użyteczności publicznej, kinach, galeriach handlowych, szpitalach, przedszkolach, żłobkach oraz w budynkach produkcyjno - magazynowych.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji Systemów Telewizji Dozorowej CCTV jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację Systemów Telewizji Dozorowej CCTV należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Głównym zadaniem Systemu Kontroli Dostępu KD jest kontrolowanie wejścia do poszczególnych pomieszczeń i stref, umożliwiając jedynie wybranym osobom poruszanie się po budynku.

Przede wszystkim stanowią wygodną i ekonomiczną formę kontroli poruszających się osób po obiekcie.

 

Główne cele Systemu Kontroli Dostępu KD:

 • Zapewnienie poprawy poziomu bezpieczeństwa,
 • Zapewnienie spokoju i komfortu,
 • Zapobieganie kradzieżom,
 • Zapewnienie mienia na terenie obiektu,
 • Kontrola osób poruszających się po obiekcie.

 

W skład każdej instalacji Systemu Kontroli Dostępu KD wchodzą:

 • Centrala Kontroli Dostępu,
 • Kontrolery,
 • Czytniki zbliżeniowe: karty / breloki magnetyczne, kody PIN, biometryczne,
 • Zwory i elektrozaczepy,
 • Przewody do wykonania instalacji okablowania Kontroli Dostępu KD,
 • Koryta kablowe, przepusty, elementy montażowe przewodów itp.
Zapytaj o te rozwiązanie

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU - USŁUGI DODATKOWE

Projektowanie instalacji Systemu Kontroli Dostępu KD wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego.

Projektując instalację Systemu Kontroli Dostępu KD należy uwzględnić następujące czynniki m.in.:

 • Klasyfikacja zagrożeń – należy dokonać analizy budynku, w którym będzie instalowany system kontroli dostępu. Jakie pomieszczenia mają być kontrolowane? Kto ma uzyskać uprawnienia dostępu do pomieszczenia?
 • Wybór czytników i kontrolerów w zależności od klasyfikacji zagrożeń,
więcej
Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Systemów Kontroli Dostępu KD w budynkach zamieszkania zbiorowego, w budynkach użyteczności publicznej, kinach, galeriach handlowych, szpitalach, przedszkolach, żłobkach oraz w budynkach produkcyjno - magazynowych.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji Systemu Kontroli Dostępu KD jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację Systemu Kontroli Dostępu KD należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH