SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP jest wczesna detekcja pożaru w celu zaalarmowania osób znajdujących się w budynku oraz przekazanie sygnału alarmowego o zagrożeniu do personelu i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Funkcje realizowane przez System Sygnalizacji Pożarowej:

 • sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,
 • sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi,
 • wysterowanie urządzeń transmisji alarmów przekazujących sygnały o alarmach lub uszkodzeniach do stacji monitoringu lub najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP,
 • sterowanie i monitorowanie Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym DSO,
 • sterowanie i monitorowanie Systemem Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła klatek schodowych i szybów windowych (Nadciśnienie),
 • sterowanie wentylacją pożarową oddymiającą garaż podziemny i poziome drogi ewakuacyjne (korytarze),
 • sterowanie pracą wind,
 • sterowanie kontrolą dostępu,
 • sterowanie i monitorowanie grawitacyjnego systemu oddymiania,
 • sterowanie i monitorowanie klap ppoż.,
 • wysterowanie systemów automatyki wentylacji bytowej,
 • sterowanie i monitorowanie bram ppoż.

 

W skład każdego Systemu Sygnalizacji Pożarowej wchodzą:

 • Centrala Sygnalizacji Pożarowej SSP,
 • Czujki Pożarowe,
 • Ręczne Ostrzegacze Pożarowe – przyciski ROP,
 • Moduły kontrolno – sterujące,
 • Urządzenia sygnalizacyjne (sygnalizatory akustyczne i optyczne).
Zapytaj o te rozwiązanie

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - USŁUGI DODATKOWE

Projekt

Projektowanie SSP wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Jest to etap optymalizacji rozwiązań i koncepcji dla Twojego obiektu. Ważne jest prawidłowe rozmieszczenie i dobór elementów systemu, dostosowany do rodzaju i specyfiki obiektu.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawach, a jednocześnie są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynkach o dowolnej powierzchni.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Serwis, konserwacja, przeglądy

Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pożaru jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

System Sygnalizacji Pożarowej należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


ZASYSAJĄCY SYSTEM DETEKCJI DYMU

ZASYSAJĄCY SYSTEM DETEKCJI DYMU

Zasysający System Wczesnej Detekcji Dymu składa się z jednej lub wielu rurek ssących z otworami próbkującymi oraz czujnika dymu / czujników dymu o bardzo wysokiej czułości. Wysokiej wydajności wentylator zasysa poprzez otwory próbkujące i transportuje powietrze z nadzorowanego pomieszczenia za pomocą rurek ssących do jednostki oceniającej. Stałe monitorowanie przepływu powietrza w rurce ssącej pozwala wykryć uszkodzenia rurek oraz zabrudzenia otworów próbkujących. Zasysane powietrze jest stale oceniane przez czujniki dymu zapewniając tym samym bardzo wczesne wykrycie wzrostu koncentracji dymu w powietrzu. Panel obsługi i wskazań wskazuje koncentracje dymu w zassanym powietrzu, jak również stan alarmu, uszkodzenia i stany systemowe. Systemy zasysające zostaną w pełni zintegrowane z Systemem Sygnalizacji Pożarowej poprzez bezpośrednie włączenie do modułów kontrolno-sterujących lub z możliwością podłączenia bezpośrednio do pętli dozorowej SSP.

 

W skład Zasysającego Systemu Wczesnej Detekcji Dymu wchodzą:

 • Centralka z wyświetlaczem LED,
 • Wentylator zasysający umieszczony wewnątrz centralki,
 • Głowice detekcyjne,
 • Filtry powietrza,
 • Zawór zwrotny,
 • Rurki zasysające PVC,
 • Elementy montażowe (trójniki, kolanka, mufy, uchwyty, itp.)

 

System zasysający znajduje zastosowanie w różnego rodzaju obiektach. Oto kilka przykładów jego stosowania:

 • szyby windowe,
 • serwerownie,
 • atria,
 • pomieszczenia central telefonicznych,
 • kościoły,
 • zabytki,
 • muzea, teatry,
 • archiwa,
 • biblioteki,
 • magazyny wysokiego składowania,
 • mroźnie, chłodnie,
 • zakłady karne,
 • pomieszczenia segregacji odpadów,
 • i wiele innych.

 

 

 

 

Zapytaj o te rozwiązanie
 
 

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH