INSTALACJA TRYSKACZOWA

INSTALACJA TRYSKACZOWA

Stałe Urządzenia Gaśnicze Tryskaczowe to instalacja wodna przeznaczona do zwalczania pożarów ciał stałych i cieczy palnych. Jest najbardziej popularną i rozpowszechnioną grupą stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Głównym zadaniem instalacji tryskaczowej jest wczesne wykrycie pożaru za pomocą tryskaczy, jego ugaszenie lub utrzymanie pod kontrolą do czasu przyjazdu Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

  

Główne cele instalacji tryskaczowej:

 • Ugaszenie pożaru,
 • Stłumienie pożaru w jego początkowej fazie powstawania,
 • Umożliwienie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

 

W skład każdej instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych wchodzą:

 • Pompownia ze zbiornikiem zapasu wody,
 • Podstacja tryskaczowa z zaworami kontrolno – alarmowymi,
 • Sieć rurociągów,
 • Tryskacze wyposażone w elementy termo czułe.

 

Rodzaje tryskaczy:

 • Tryskacz wiszący,
 • Tryskacz stojący,
 • Tryskacz boczny,
 • Tryskacz ESFR (szybkiego reagowania).

 

Rodzaje instalacji tryskaczowych:

 • Instalacja Tryskaczowa Mokra – sieć rurociągów jest stale wypełniony wodą pod ciśnieniem. Zaletą instalacji tryskaczowej mokrej jest bezzwłoczne rozpoczęcie gaszenia pożaru. Tryskacze gaszą tylko sekcje objęte pożarem, co przekłada się na dużą wydajność tych instalacji.
 • Instalacja Tryskaczowa Sucha – sieć rurociągów wypełniona jest sprężonym powietrzem lub azotem. Instalacje Tryskaczowe Suche są dedykowane do ochrony obiektów, w których temperatura stale lub czasowo spada poniżej 4°C (np. chłodnie, mroźnie, garaże podziemnie).
 • Instalacja Tryskaczowa Sucha Wstępnie Wysterowana - czyli system, w którym sygnał o pożarze przesyłany jest z centralki Systemu Sygnalizacji Pożarowej podłączonej do tryskaczy podwójnych bezpieczeństwa. Gaszenie pożaru następuje w przypadku jednoczesnego zadziałania obydwu systemów, co pozwala na wyeliminowanie błędnego zadziałania. Znajdują one zastosowanie w pomieszczeniach, w których istnieje potrzeba zminimalizowania wystąpienia przypadkowego zalania (serwerownie, archiwa z dokumentami, biblioteki, itp.)

 

Zapytaj o te rozwiązanie

INSTALACJA TRYSKACZOWA - USŁUGI DODATKOWE

Projekt

Projektowanie instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Wykonujemy projekty wg. Standardów: VDS, CEA, NFPA 13 oraz Polskiej Normy PN-EN 12845.

Każdy z obiektów budowlanych posiada swoje cechy indywidualne, które wynikają z potrzeb jego użytkowników. Dlatego dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest prawidłowe rozmieszczenie instalacji tryskaczowej.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawach, a jednocześnie są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych w budynkach zamieszkania zbiorowego, w budynkach użyteczności publicznej, kinach, galeriach handlowych, szpitalach oraz w budynkach produkcyjno - magazynowych.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


INSTALACJA ZRASZACZOWA

INSTALACJA ZRASZACZOWA

Instalacja Zraszaczowa to Stałe Urządzenie Gaśnicze Wodne stosowane do chłodzenia urządzeń technologicznych, zbiorników oraz gaszenia pomieszczeń, gdzie istnieje prawdopodobieństwo szybkiego rozwoju pożaru. Nieodłącznym elementem instalacji zraszaczowej jest System Sygnalizacji Pożarowej, który jest odpowiedzialny za uruchomienie akcji gaśniczej. System Instalacji Zraszaczowej jest instalacją suchą, w której rurociąg dystrybucyjny jest wypełniony sprężonym powietrzem. Aktywacja Instalacji Zraszaczowej może odbywać się elektronicznie, pneumatycznie, hydraulicznie lub ręcznie.

 

Główne cele instalacji zraszaczowej:

 • Stłumienie pożaru w jego początkowej fazie powstawania,
 • Chłodzenie podczas pożaru (np. zbiorniki z cieczami palnymi, stacje transformatorowe tip.)
 • Umożliwienie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

 

W skład każdej instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Zraszaczowych wchodzą:

 • Pompownia ze zbiornikiem zapasu wody,
 • Stanowisko sterujące,
 • Podstacja tryskaczowa z zaworami kontrolno – alarmowymi,
 • Sieć rurociągów,
 • Zraszacze z otwartą dyszą.
Zapytaj o te rozwiązanie

INSTALACJA ZRASZACZOWA - USŁUGI DODATKOWE

Projekt

Projektowanie instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Zraszaczowych wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Wykonujemy projekty wg. Standardów: VDS, CEA, NFPA 13 oraz Polskiej Normy PN-EN 12845.

Każdy z obiektów budowlanych posiada swoje cechy indywidualne, które wynikają z potrzeb jego użytkowników. Dlatego dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest prawidłowe rozmieszczenie instalacji zraszaczowej.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawach, a jednocześnie są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Zraszaczowych w obiektach przemysłowych: rafineriach, elektrociepłowniach, gazowniach, na składowiskach odpadów śmieci, a także w obiektach, w których pożar może się szybko rozprzestrzeniać (np. maszyny papiernicze) lub wymagane jest ich chłodzenie podczas pożaru (np. zbiorniki z cieczami palnymi, stacje transformatorowe).

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Zraszaczowych jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację Stałych Urządzeń Gaśniczych Zraszaczowych należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH