ODDYMIANIE GRAWITACYJNE

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE

System Oddymiania Grawitacyjnego to jeden z elementów instalacji przeciwpożarowej, który służy do odprowadzania dymu, ciepła oraz toksycznych gazów powstających podczas pożaru.

Instalacja systemu sterowania oddymianiem i odprowadzaniem temperatury np. z klatki schodowej, hali magazynowej itp. jest systemem indywidualnym z możliwością podłączenia do instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Poprzez System Oddymiania grawitacyjnego możliwe jest bezpieczne prowadzenie ewakuacji podczas pożaru.

 

Główne cele Systemu Oddymiania Grawitacyjnego:

 • Umożliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem,
 • Ułatwienie prowadzenia działań ratowniczych,
 • Oddymianie i wentylacja dróg ewakuacyjnych – odprowadzenie gorących gazów spalinowych, a co za tym idzie obniżenie temperatury na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych,
 • Zapewnienie ochrony konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
 • Zmniejszają pośrednie straty pożarowe spowodowane dymem i gorącymi gazami pożarowymi,
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.

 

W skład każdego Systemu Oddymiania Grawitacyjnego wchodzą:

 • Centrala sterująca oddymianiem,
 • Klapa oddymiająca lub okno oddymiającej,
 • Drzwi lub okna napowietrzające,
 • Ręczne Przyciski Oddymiania RPO,
 • Czujki pożarowe,
 • Opcjonalnie: Czujki pogodowe wiatr – deszcz, urządzenia sygnalizacyjne (sygnalizatory akustyczne i optyczne).
Zapytaj o te rozwiązanie

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE - USŁUGI DODATKOWE

Projekt

Profesjonalnie zaprojektowany System Oddymiania Grawitacyjnego zabezpiecza drogi ewakuacyjne przed zadymieniem i zapewnia bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożonej strefie pożarowej budynku lub obiektu.

Projektowanie instalacji sterowania oddymianiem i odprowadzaniem temperatury wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Jest to etap optymalizacji rozwiązań i koncepcji dla Twojego obiektu. Ważne jest prawidłowe rozmieszczenie i dobór elementów systemu, dostosowany do rodzaju i specyfiki obiektu.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawach, a jednocześnie są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Systemu Oddymiania grawitacyjnego w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, żłobkach, przedszkolach, szpitalach oraz w budynkach produkcyjno - magazynowych.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Serwis, konserwacja, przeglądy

Warunkiem niezawodnej pracy Systemu Oddymiania Grawitacyjnego jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

System Oddymiania Grawitacyjnego należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH