Serwis, konserwacja, przeglądy

Warunkiem niezawodnej pracy Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

Zakres czynności serwisowych Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła w szybach windowych i klatkach schodowych:

 • Przeprowadzenie testów centralki, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodności z DTR,
 • Sprawdzenie stanu technicznego manipulatorów, przycisków, bezpieczników itp.
 • Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych czujek, przycisków, przetworników różnicy ciśnień itp.
 • Czyszczenie centralki,
 • Sprawdzenie stanu technicznego wartości napięcia i prądu ładowania,
 • Sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
 • Sprawdzenie zadziałania kanałowych czujek pożarowych,
 • Sprawdzenie zadziałania Ręcznych Paneli Sterowań,
 • Sprawdzenie zadziałania przetworników różnicy ciśnień,
 • Sprawdzenie zadziałania modułów – kontrolno sterujących,
 • Sprawdzenie zadziałania sterowań z systemu SSP urządzeń wykonawczych (uruchomienie systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła),
 • Sprawdzenie zadziałania i uruchomienia wentylatora napowietrzającego:
  • Optyczna kontrola urządzeń,
  • Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przed uruchomieniem wentylatora,
  • Sprawdzenie kierunków obrotów wentylatora,
  • Pomiar prądów w poszczególnych fazach zasilających wentylator,
  • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej,
  • Sprawdzenie poprawności pracy urządzeń współpracujących.
 • Weryfikacja pomiarów wartości nadciśnienia w obszarze chronionym (szyby windowe, klatki schodowe),
 • Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów monitorujących,
 • Sprawdzenie czy w chronionej strefie nie nastąpiły zmiany budowlane mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenie kratek wentylacyjnych, Ręcznych Paneli Sterowań itp.