Serwis, konserwacja, przeglądy

Warunkiem niezawodnej pracy Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

Zakres czynności serwisowych wentylatorów pożarowych oddymiających i wentylatorów strumieniowych:

 • Optyczna kontrola urządzeń,
 • Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przed uruchomieniem wentylatora,
 • Wykonanie próby pracy (uruchomienie wentylatora z SSP lub RPO),
 • Sprawdzenie kierunków obrotów wentylatora,
 • Pomiar prądów w poszczególnych fazach zasilających wentylator,
 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej,
 • Sprawdzenie poprawności pracy urządzeń współpracujących.

 

Zakres czynności serwisowych automatyki sterującej wentylatorami:

 • Optyczna kontrola urządzeń,
 • Kontrolę stanu wnętrza centrali,
 • Kontrolę sygnalizacji na panelu sygnalizacyjnym,
 • Kontrolę sygnalizacji na wejściach modułów centrali,
 • Kontrolę sygnalizacji na wyjściach modułów centrali,
 • Kontrola załączenia wszystkich aparatów i zabezpieczeń,
 • Kontrola działania przycisku KASOWANIE ALARMU (RESET),
 • Kontrola działania centrali po zaniku i powtórnym podaniu napięcia zasilania centrali,
 • Pozostawienie centrali w stanie oczekiwania.

 

Zakres czynności serwisowych klap ppoż. dla Systemów Wentylacji Pożarowej:

 • Optyczna kontrola urządzeń,
 • Sprawdzenie działania centrali sterowniczej,
 • Sprawdzenie ręczne działania siłownika,
 • Sprawdzenie działania siłownika z poziomu centrali sterującej,
 • Sprawdzenie poprawności działania klapy,
 • Sprawdzenie mocowania przegrody,
 • Sprawdzenie swobody działania przegrody klapy,
 • Wymiana naklejki dokonanego przeglądu.