Projekt

Projektowanie instalacji Systemu Kontroli Dostępu KD wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego.

Projektując instalację Systemu Kontroli Dostępu KD należy uwzględnić następujące czynniki m.in.:

  • Klasyfikacja zagrożeń – należy dokonać analizy budynku, w którym będzie instalowany system kontroli dostępu. Jakie pomieszczenia mają być kontrolowane? Kto ma uzyskać uprawnienia dostępu do pomieszczenia?
  • Wybór czytników i kontrolerów w zależności od klasyfikacji zagrożeń,
  • Dobór zamków, przycisków wyjścia. W przypadku instalacji sieciowej  (TCP/IP) projekt  sieci i wybór jej elementów (switch-e, routery, itd.),
  • Rozmieszczenie urządzeń.

Każdy z obiektów budowlanych posiada swoje cechy indywidualne, które wynikają z potrzeb jego użytkowników. Dlatego dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest prawidłowe rozmieszczenie elementów i urządzeń Systemu Kontroli Dostępu KD.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawa, są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.