Serwis, konserwacja, przeglądy

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

Zakres czynności serwisowych Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych:

 • Sprawdzenie pomp pożarowych:
  • Sprawdzenie poziomu smaru,
  • Sprawdzenie stanu układów sprzęgających,
  • Sprawdzenie szczelności rur drenażowych,
  • Sprawdzenie śrub przytwierdzające płytę do podstawy,
  • Sprawdzenie śrub przytwierdzających obudowę,
  • Włączenie i przeprowadzenie testów pomp,
  • Podczas pracy pomp przeprowadzenie testów parametrów pomp oraz silnika,
  • Sprawdzenie kompensatorów, szczelność instalacji obejściowej,
  • Sprawdzenie szaf sterowniczych,
 • Sprawdzenie pomp jockey:
  • Sprawdzenie śrub przytwierdzających pompę do podłoża oraz sprawdzenie stanu nakrętek, śrub i zacisków,
  • Sprawdzenie czy jest odpowiednia i bezpieczna osłona elementów wirujących,
  • Uruchomienie i przeprowadzenie testów pompy,
  • Sprawdzenie prądu pobieranego przez silnik,
  • Sprawdzenie ciśnienia powietrza w zbiorniku,
 • Przegląd zbiornika przeciwpożarowego zapasu wody:
  • Kontrola poziomu wody w zbiorniku,
  • Kontrola układu automatycznego napełniania zbiornika,
  • Kontrola sygnalizacji poziomów wody,
 • Przegląd sekcji tryskaczowej mokrej , w tym sprawdzenie wszystkich zaworów kontrolno-pomiarowych,
 • Przegląd sekcji tryskaczowej suchej , w tym sprawdzenie wszystkich zaworów kontrolno-pomiarowych,
 • Sprawdzenie instalacji pod kątem nieprawidłowości oraz występowania korozji,
 • Sprawdzenie daty produkcji tryskaczy,
 • Wykonanie protokołu z przeglądu instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych.