WTT - Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51, Warszawa

WTT - Warsaw Trade Tower

System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień),
System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej.
Inwestor: GlobalWorth
Zakres usług: Generalne Wykonawstwo

W budynku biurowo - usługowym WTT - Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie, wykonaliśmy Instalację Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) dla klatek schodowych oraz modernizację Instalacji Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej poziome drogi ewakuacyjne (korytarze). Do Naszych zadań należało wykonanie następujących prac:

  • Montaż 6 szt. wentylatorów pożarowych oddymiających,
  • Montaż 22 szt. klap przeciwpożarowych wentylacji pożarowej oddymiającej,
  • Montaż, podłączenie i uruchomienie 6 szt. central sterująco - monitorujących ZUP,
  • Montaż, podłączenie i uruchomienie 12 szt. Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) Klatek Schodowych,
  • Wykonanie tras kablowych, okablowanie, podłączenie powyższych urządzeń,
  • Przeprowadzenie prób zadymienia gorącym dymem instalacji wentylacji pożarowej oddymiającej,
  • Przeprowadzenie prób i testów zadziałania w/w systemów.