Wedel
ul. Jana Zamoyskiego 28/30, Warszawa

Wedel

System Sygnalizacji Pożarowej.
System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień).
Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych.
Inwestor: LOTTE Wedel Sp. z o.o.
Zakres usług: Generalne Wykonawstwo.

W zakładzie produkcyjno - biurowym "Lotte Wedel" przy ul. Jana Zamoyskiego 28/30 w Warszawie, w ciągu kilku ostatnich lat wykonaliśmy :

  • System Różnicowania Ciśnienia firmy Mercor produkt Exi - F dla czterech klatek schodowych,
  • Wymianę systemu SSP dla Fabryki i Biurowca w systemie Bosch,
  • System zasysania w szybach windowych, Stacji Trafo oraz w chłodniach,
  • Modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych,
  • Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych,
  • Wymianę kurtyn paskowych,
  • Wymianę przeciwpożarowych klap odcinających wentylacji wyciągowo - nawiewnej,
  • Montaż drzwi przeciwpożarowych,
  • Tymczasową zmianę lokalizacji pompowni poprzez modernizację głównego rurociągu oraz przeniesienie pompy głównej.