ORIFLAME - Warszawa
ul. Bohaterów Warszawy 2, Warszawa - Ursus

ORIFLAME - Warszawa

Instalacja Gaszenia Pianą Gaśniczą Zbiornika Etanolu.
Stałe Urządzenia Gaśnicze Tryskaczowe.
Instalacja Hydrantów Wewnętrznych.
System Sygnalizacji Pożarowej.
System Oddymiania Grawitacyjnego.
Inwestor: Oriflame Products Poland Sp. z o.o.

W zakładzie produkcyjno - biurowym "ORIFLAME" przy ul. Bohaterów Warszawy 2 w Warszawie - URSUS wykonaliśmy:

  • Instalację gaszenia pianą gaśniczą zbiornika etanolu w systemie FireDos,
  • Instalację tryskaczową na hali,
  • Instalację hydrantów wewnętrznych na hali,
  • Rozbudowę i modernizację instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej Schrack - Seconet,
  • Instalację Systemu Oddymiania Klatki Schodowej.