ul. Pola Karolińskie 2, Warszawa

"OGRODY WŁOCHY"

System Sygnalizacji Pożarowej.
System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej.
System Oddymiania Grawitacyjnego.
Inwestor: S-PROPERTY Sp. z o.o. Sp. K.

W budynku mieszkalno - usługowym z garażem podziemnym "OSIEDLE WŁOCHY" przy ul. Pola Karolińskie 2 w Warszawie, wykonaliśmy następujące prace:

  • Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej SCHRACK - SECONET,
  • Opracowanie Scenariusza Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru,
  • Montaż instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej SCHRACK - SECONET,
  • Montaż Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej garaż podziemny,
  • Montaż instalacji Systemu Oddymiania Grawitacyjnego klatek schodowych,
  • Przeprowadzenie prób zadymienia gorącym dymem instalacji wentylacji pożarowej oddymiającej garaż podziemny,
  • Uruchomienie i zaprogramowanie w/w systemów.