Nordic Park
ul. Leona Kruczkowskiego 8, Warszawa

Nordic Park

System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej.
System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień).
Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO,
Oświetlenie Awaryjne i Ewakuacyjne.
Inwestor: GlobalWorth
Zakres usług: Generalne Wykonawstwo.

W budynku biurowym "NORDIC PARK" przy ul. Leona Kruczkowskiego 8 w Warszawie, w ciągu kilku ostatnich lat wykonaliśmy :

  • System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej poziome drogi ewakuacyjne (korytarze),
  • System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień firmy Mercor produkt Exi - F) dla czterech klatek schodowych,
  • Modernizację instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO,
  • Instalację Systemu Sygnalizacji Pożarowej NOTIFIER dla klatek schodowych,
  • Modernizację Instalacji Systemu Oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego,
  • Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych,
  • Montaż drzwi przeciwpożarowych,
  • Projekt Modernizacji Instalacji Wodociągowej Przeciwpożarowej Hydrantów Wewnętrznych,
  • Opracowanie Scenariusza Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru.