UW - Wydział Lingwistyki
ul. Dobra 55, Warszawa

UW - Wydział Lingwistyki

System Wentylacji Pożarowej Oddymiającej.
System Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień).
Detekcja Gazów Toksycznych i Wybuchowych.
Inwestor: Uniwersytet Warszawski

W budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Lingwistyki przy ul. Dobrej 55 w Warszawie, wykonaliśmy Instalację Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej garaż podziemny oraz Instalację Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) Klatek Schodowych. Do zakresu Naszych prac należało:

  • Montaż 12 szt. wentylatorów pożarowych oddymiających,
  • Montaż 11 szt. wentylatorów strumieniowych JetFan,
  • Montaż 4 szt. wentylatorów wyciągowo - nawiewnych wentylacji bytowej,
  • Montaż 33 szt. klap przeciwpożarowych,
  • Wykonanie tras kablowych, okablowanie, podłączenie powyższych urządzeń,
  • Montaż, podłączenie i uruchomienie 6 szt. central sterująco - monitorujących mcr Omega,
  • Montaż, podłączenie i uruchomienie 3 szt. Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień) Klatek Schodowych,
  • Przeprowadzenie prób i testów zadziałania w/w systemów.

 

Ponadto wykonaliśmy:

  • Montaż, podłączenie i uruchomienie Instalacji Systemu Detekcji Tlenku Węgla CO (czadu) oraz oparów LPG (gaz Propan - Butan).