NOBU HOTEL WARSAW (dawny Hotel Rialto)
ul. Wilcza 73, Warszawa

NOBU HOTEL WARSAW (dawny Hotel Rialto)

Zabezpieczenie Ogniochronne Przejść Instalacyjnych.
Inwestor: Nobu Hotels (Robert De Niro)

W budynku "Nobu Hotel Warsaw" (dawny Hotel RIALTO) przy ul. Wilczej 73 w Warszawie, wykonaliśmy zabezpieczenie ogniochronnego przejść instalacyjnych rur palnych i rur niepalnych oraz wykonaliśmy zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych przewodów i koryt kablowych elektrycznych i teletechnicznych.