Serwis, konserwacja, przeglądy

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

Zakres czynności serwisowych Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu:

  • Sprawdzenie i weryfikacja lokalizacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu,
  • Sprawdzenie oznakowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w znak bezpieczeństwa ppoż.,
  • Sprawdzenie stanu technicznego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu,
  • Sprawdzenie zadziałania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu,
  • Sprawdzenie stanu obwodów elektrycznych,
  • Weryfikacja i sporządzenie protokołu z ewentualnych awarii Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu,,
  • Wykonanie protokołu z przeglądu instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu.