Serwis, konserwacja, przeglądy, pomiar

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji systemu detekcji gazów wybuchowych jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację systemu detekcji wybuchowych należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

Zakres czynności serwisowych Systemu Detekcji Gazów Wybuchowych:

 • Sprawdzenie zadziałania centralki systemu detekcji gazów wybuchowych,
 • Przeprowadzenie testów centralki, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodności z DTR,
 • Sprawdzenie stanu technicznego manipulatorów, przycisków, bezpieczników itp.,
 • Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych detektorów gazu (metan, propan butan),
 • Czyszczenie centralki,
 • Sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
 • Sprawdzenie zamocowania detektora,
 • Sprawdzenie zadziałania detektora gazu,
 • Sprawdzenie zadziałania zamknięcia zaworu gazu,
 • Sprawdzenie zadziałania sygnalizatora optyczno - akustycznego,
 • Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogłyby wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń.