Serwis, konserwacja, przeglądy

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji systemu detekcji gazów tlenku węgla CO i gazu propan-butan LPG jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację systemu detekcji gazów tlenku węgla CO i gazu propan-butan LPG należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

 

Zakres czynności serwisowych Systemu Detekcji Tlenku Węgla i LPG:

  • Przeprowadzenie oględzin zewnętrznych,
  • Sprawdzenie zadziałania detektorów tlenku węgla,
  • Sprawdzenie zadziałania detektorów LPG (propan – butan),
  • Sprawdzenie zadziałania wentylacji wyciągowej w alarmie detekcji tlenku węgla i LPG,
  • Sprawdzenie / weryfikacja terminu kalibracji detektorów tlenku węgla i LPG,
  • Sprawdzenie stanu obwodów elektrycznych,
  • Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogłyby wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń.